Koostajad

Krista ja Raivo Sildoja

 

"Oleme tegelenud hiiu kandle palade mängimise ja uurimisega alates varastest 1990ndatest." Raivole tutvustas seda pilli esimest korda õppejõud Anneli Kont-Rahtola ajal, mil ta õppis Viljandis rahvamuusika erialal. Pilli ehitamise mõtet hoogustas Ain Sarvelt laenuks saadud rootsi meistri ja pillimehe Styrbjörn Bergelti talharpa, mida tuli mängukorda kõpitseda. Ainilt laenuks saadud pillidel mängisid Krista ja Raivo oma esimesed hiiu kandle ja talharpalood.

 

Koostajad
Raivo ja Krista Sildoja. Foto: Mats Õun

1995. aastal asutas Raivo omanimelise pillitöökoja, mille üheks missiooniks on olnud valmistada hiiu kandleid/talharpasid, arendada edasi pilliehituslikke võtteid ja parandada pilli kõlaomadusi.Tänaseks päevaks on Raivol valminud üle 50 hiiu kandle/talharpa, mida mängitakse nii Eestis kui kaugemal.

 

Krista alustas hiiu kandle mängimist 1994. aastal Viljandisse rahvamuusikat õppima asudes. Tänaseks päevaks on Krista koos Raivoga andnud välja ka hiiu kandle muusikat sisaldava helikandja "Väike seltsike" (2004), millelt leiab nii algupäraseid kui ka omaloomingulisi hiiu kandle palu. Lisaks kõlavad Raivo valmistatud pillid pärimusmuusika ansambli Wirbel helikandjal aastast 2005.

 

Pillimeistrina peab Raivo tähtsaks lubadust, mis sai omal ajal Ain Sarvele antud.  Jõhvide asemele ei tule iialgi muud keelematerjali.  Jõhvkeeltega hiiu kannel elab!

Koostajad
© Veebikogumik "HIIU KANNEL" Koostajad: Krista ja Raivo Sildoja, kontakt: krista(ät)rahvamuusika.ee